Wymagana dokumentacja

Wymagana dokumentacja obowiązująca od 15.05.2020 r. Pobierz
1. Podstawowy poziom dofinansowania - dla Wnioskodawców, których roczny dochód nie przekracza 100 000 złotych (obowiązuje od 15.05.2020 r.) ZIP
2.

Podwyższony poziom dofinansowania (obowiązuje od 21.10.2020 r.) - dla Wnioskodawców, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez właściwy Urząd Gminy, nie przekracza:

  • - 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • - 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
ZIP
3.

Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z listą załączników:

PDF
4.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie:

PDF
5.

Wnioski o płatność (dokumentacja wraz z instrukcjami):

ZIP
 

Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – formularz online dostępny pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl

 

 

 

 
 

Wymagana dokumentacja obowiązująca do 14.05.2020 r. ZIP

 

  Wymagana dokumentacja obowiązująca do 28.07.2019 r. ZIP

 

  Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r.  ZIP  
 
stopka