Wymagana dokumentacja

czyste-powietrze
 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 29.07.2019 r. Pobierz
1. Program Priorytetowy Czyste Powietrze

PDF

2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami:
 1. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę sie zalogować i pobrać interaktywny " -Formularz Wniosku-")

  - Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie

  - Ogłoszenie o naborze
 • PDF

 • PDF
 • PDF

 •  
3. Jak policzyć dochód we wniosku w Programie Czyste powietrze PDF

 

  Narzędzia do wyliczania dochodu PIT ZIP

 

4. Pismo informujące o zawarciu umowy dotacji. PDF

 

5.  Wzór umowy pożyczki – wraz z załącznikami. ZIP
6. Zestawienie rzeczowo-finansowe - wzór.

XLSX

7. Wzór wniosku o płatność. PDF
8. Jak wypełnić wniosek o płatność w programie Czyste powietrze. PDF
9. Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy.  PDF
10. Wzór protokołu końcowego. PDF
11. Instrukcja wizytacji końcowej w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

PDF

12. Karta oceny wniosku o dofinansowanie. XLS

 

 

  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 01.07.2019 r. do 28.07.2019 Pobierz
1. Program priorytetowy „Czyste powietrze"
 1. Załącznik nr 1 do Programu - „Wymagania techniczne”

PDF!

 • PDF
2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami:
 1. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę sie zalogować i pobrać interaktywny " -Formularz Wniosku-")

  - załącznik ODO1 - „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób innych niż wnioskodawca” - wzór
  - załącznik ODO2 - „Zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych” - wzór

  - załącznik - Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;

  - załącznik - Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;

 2. Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie
PDF
 • PDF

 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF

 • PDF
 •  
3. Wzór umowy dotacji (projekt)
 1. Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze – wzór;
 2. Oświadczenie współmałżonka Dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji - wzór;
PDF
 • PDF
 • PDF
4. Wzór umowy pożyczki (projekt)
 1. Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze – wzór;
 2. Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki - wzór;
PDF
 • PDF
 • PDF
5. Zestawienie rzeczowo-finansowe (wspólne dla umowy dotacji i pożyczki) - wzór. XLSX
6. Wzór wniosku o płatność z załącznikami
 1. Zestawienie dowodów księgowych;
PDF
 • XLSX
7. Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy. PDF
8. Wzór protokołu końcowego. PDF
9.  Formularz wniosku wersja 3.0.1 PDF
10.  Formularz wniosku wersja 3.1.0 PDF
  Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązującący od 01.01.2019 do  30.06.2019 r.  PDF! 

 

  Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r.  ZIP  
 
stopka